Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2007-2008


ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΑΙΘΟΥΣΑΩΡΑ ΜΑΘΗΜΑ ΕΞΕΤΑΣΤΗΣ
Παρασκευή 14/12/2007 Π200 15:00-18:00 Εισαγωγή στο Διαδικαστικό Προγραμματισμό και Οντοκεντρικό Προγραμματισμό Ι Μακρής Χρ.
Πολυχρονόπουλος Ελ.
Δευτέρα 17/12/2007 Αίθουσα Συνεδριάσεων (Ισόγειο Β΄ κτιρίου) 9:00-12:00 Μαθηματική Ανάλυση Ντούσκος Χρ.
Κυρούσης Ελ.
19/12/2007 Αίθουσα Συνεδριάσεων (Ισόγειο Β΄ κτιρίου) 9:00-12:00 Βασικά Ηλεκτρονικά, Λογική Σχεδίαση και Συστήματα Υπολογιστών Βέργος Χ.
Αλεξίου Γ.

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών