Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

           

 
 

Ανακοίνωση για ομιλία

Παρακαλείστε να παραστείτε στην ομιλία του κ. Σ. Συρμακέση, Επικ. Καθηγητή του ΤΕΙ Μεσολογγίου, που θα διεξαχθεί την Πέμπτη 2/2/06 και ώρα 11:00 (Αίθουσα Συνεδριάσεων, ισόγειο ΒΆ κτιρίου).

Τίτλος: "Αλγόριθμοι Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα Web για Εξατομίκευση"

Περίληψη:
Στις μέρες μας το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι χρήστες του web ως πληροφοριοβόροι οργανισμοί δεν είναι η πρόσβαση στην πληροφορία, αλλά το ότι όλο και περισσότεροι χρήστες με διαφορετικές ανάγκες και προτιμήσεις πλοηγούνται μέσα σε περίπλοκες δομές web χάνοντας στην πορεία το στόχο της αναζήτησής τους. Η εξατομίκευση, μια πολυσυλλεκτική ερευνητική περιοχή, αποτελεί μια από τις πιο πολλά υποσχόμενες προσεγγίσεις για τη λύση αυτού του προβλήματος του πληροφοριακού υπερφόρτου, παρέχοντας κατάλληλα προσαρμοσμένες εμπειρίες πλοήγησης. Στην παρουσίαση θα εξεταστούν αλγοριθμικά θέματα που σχετίζονται με την υλοποίηση αποδοτικών σχημάτων εξατομίκευσης σε περιβάλλον web, βασισμένων σε εξόρυξη γνώσης από δεδομένα web. Οι τεχνικές ανακάλυψης προτύπων που μελετώνται περιλαμβάνουν το clustering, την εξόρυξη κανόνων συσχέτισης και την ανακάλυψη σειριακών προτύπων, ενώ οι προτεινόμενες λύσεις εξατομίκευσης που βασίζονται στις δύο τελευταίες τεχνικές συνδυάζουν τα δεδομένα χρήσης με δεδομένα περιεχομένου και δομής. Πιο συγκεκριμένα, η παρουσίαση θα διαρθρωθεί σε δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα παρουσιαστεί ένας προτεινόμενος αλγόριθμος για εξατομικευμένο clustering, που βασίζεται σε μια δομή range tree που διατρέχεται σε πρώτη φάση για τον εντοπισμό των web αντικειμένων που ικανοποιούν τα ατομικά κριτήρια του χρήστη. Στα αντικείμενα αυτά, εφαρμόζεται στη συνέχεια clustering, ώστε να είναι δυνατή η αποδοτικότερη διαχείρισή τους και να διευκολυνθεί η διαδικασία λήψης αποφάσεων από πλευράς χρήστη. Στο δεύτερο μέρος θα παρουσιαστεί ένα αποδοτικό σχήμα πρόβλεψης μελλοντικών δικτυακών αιτήσεων βασισμένο στην εξόρυξη σειριακών προτύπων πλοήγησης από αρχεία log, σε συνδυασμό με την τοπολογία των συνδέσμων του website και τη θεματική κατηγοριοποίηση των σελίδων του. Τα μονοπάτια που ακολουθούν οι χρήστες κατά την πλοήγηση καταγράφονται, συμπληρώνονται με τις αιτήσεις που δεν βρίσκονται καταγεγραμμένες στα logs και διασπώνται σε συνόδους και σε επεισόδια, ώστε να προκύψουν σημασιολογικά πλήρη υποσύνολά τους.

Βιογραφικά στοιχεία:
Ο Σπύρος Συρμακέσης αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής το 1992 με βαθμό 8,72 και ανακηρύχθηκε σε διδάκτορα του ίδιου τμήματος το 1997. Η διδακτορική του διατριβή είναι στην περιοχή της υπολογιστικής γεωμετρίας και των πολυδιάστατων δομών δεδομένων. Από το 1997 παρουσιάζει ερευνητική δραστηριότητα σε περιοχές όπως τεχνολογίες λογισμικού, web mining, web engineering και εκπαιδευτικό λογισμικό. Έχει σήμερα βιβλία και κεφάλαια σε βιβλία (μόνος του ή σε συνεργασία με άλλους ερευνητές), ενώ είναι και editor σε επιστημονικά βιβλία στην περιοχή. Ακόμη έχει δημοσιεύσει εργασίες σε περιοδικά (ελληνικά και διεθνή) και έγκυρα διεθνή και ελληνικά συνέδρια. Είναι μέλος του Εργαστηρίου Γραφικών, Πολυμέσων και GIS από το 1994 και Υπεύθυνος της Ερευνητικής Μονάδας Τεχνολογιών Διαδικτύου και Πολυμέσων του Ερευνητικού Ακαδημαϊκού Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών (ΕΑΙΤΥ). Έχει συμμετάσχει στo συντονισμό και στην υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων από το 1992 έως σήμερα. Τα έργα αυτά έχουν χρηματοδοτηθεί από εθνικούς και κοινοτικούς πόρους. Είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Εφαρμογών Πληροφορικής στη Διοίκηση και Οικονομία του ΤΕΙ Μεσολογγίου. Από το 2004 είναι Υπεύθυνος του Τομέα Βάσεων Δεδομένων και Πληροφορικών Συστημάτων. Περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες στο http://www.hci-course.gr/bio.htm.

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών