Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                                                          Επικουρικό Έργο

 

Απόφαση της ΓΣ του Τμήματος με Ειδική Σύνθεση αρ. 5/17.2.2000
σχετικά με το επικουρικό έργο


1) Επικουρικό έργο προσφέρουν όλοι ανεξαρτήτως οι μεταπτυχιακοί φοιτητές.

2) Ειδικότερα, οι μεταπτυχιακοί φοιτητές ΜΔΕ των 2 τελευταίων ακαδημαϊκών ετών (πλέον πρόσφατων) είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν επικουρικό έργο 2 ωρών/εβδομάδα κάθε εξάμηνο. Μεταπτυχιακοί φοιτητές που δεν προσφέρουν επικουρικό έργο σε κάποιο εξάμηνο αποκλείονται από τις εξετάσεις των μεταπτυχιακών μαθημάτων του προγράμματος ΜΔΕ το εξάμηνο αυτό. Η προσφορά επικουρικού έργου βεβαιώνεται από το διδάσκοντα του προπτυχιακού μαθήματος και κατατίθεται στην γραμματεία του τμήματος. Επαναλαμβανόμενη αποχή μεταπτυχιακών φοιτητών από επικουρικό έργο για δυο συνεχή εξάμηνα συνεπάγεται αυτοδίκαια την διαγραφή των από το πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών του τμήματος.

 

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών