Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Εκδηλώσεις                           

 

Ορκωμοσία Διδακτόρων, Απονομή Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων ΕιδίκευσηςΗ Ορκωμοσια των διδακτόρων και η απονομή μεταπτυχιακών τίτλων
θα γίνει, την 11η Οκτωβρίου 2002 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12.00
στην αίθουσα Τελετών του Πανεπιστημίου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών