Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

Εκδηλώσεις                           

 

Καθομολόγηση διδακτόρων - Απονομή μεταπτυχιακών τίτλωνΗ καθομολόγηση των διδακτόρων και η απονομή μεταπτυχιακών τίτλων
θα γίνει την Πέμπτη 27 Οκτωβρίου και ώρα 12.00
στην αίθουσα τελετών του πανεπιστημίου

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών