Πληροφορίες - Προσωπικό - Έρευνα - Προπτυχιακά - Μεταπτυχιακά - Φοιτητές - Ανακοινώσεις
 

                                                                              Προπτυχιακά Θέματα

 

Δικαιολογητικά Εγγραφής Πρωτοετών 

   Οι εγγραφές των πρωτοετών θα πραγματοποιηθούν απο τις 20 έως 30 Σεπτεμβρίου 2004. Ώρες εγγραφών: 9.30 π.μ με σειρά προτεραιότητας (μοιράζονται 20 αριθμοί προτεραιότητας ημερησίως)

  1. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο απολυτηρίου λυκείου
  2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό γεννήσεως, (εάν δεν αναγράφεται στην αστυνομική ταυτότητα το μητρώο αρρένων)
  4. Βεβαίωση πρόσβασης από το λύκειο
  5. 6 φωτογραφίες
  6. Πιστοποιητικό διαγραφής (εάν έχει προηγούμενη εγγραφή σε άλλη σχολή)
  7. Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εγγεγραμμένος-η σε άλλο Τμήμα Α.Ε.Ι
 
   
© Webadmin
Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Πατρών